Kontakt

Adresa redakcie
na osobný kontakt:
Kapitulská 5, Bratislava
 
Adresa redakcie
na písomný kontakt:
Redakcia Katolíckych novín
P. O. Box 276
810 00 Bratislava 1
 
Sekretariát:
Tel.: 02/5930 6911

Redakcia          Distribúcia a marketing          Inzercia

 

šéfredaktorka
Andrea Predajňová

Tel.: 02/5930 6912
E-mail: sefredaktor@katolickenoviny.sk

 


Cirkevný cenzor
Vendelín Pleva
Bdie nad tým, aby týždenník prinášal obsah, ktorý je v súlade s učením Katolíckej cirkvi.

 

Editorka
Milada Čechová

E-mail: editor@katolickenoviny.sk

 

 

Vedúca vydania
Zuzana Artimová
Vedie redakciu a koordinuje výrobu čísla.

Tel.: 02/5930 6913
E-mail: veducavydania@katolickenoviny.sk

 


Asistentka šéfredaktora
Monika Takáčová
Zastrešuje administratívu redakcie, vybavuje telefonáty, poštu, e-maily a stará sa o návštevy.

Tel.: 02/5930 6911
E-mail: posta@katolickenoviny.sk

Redaktor
Ján Lauko

Rubriky: Mladým, Z domova
Mapuje aktuálne udalosti zo života Cirkvi na Slovensku. Venuje sa rozhovorom so zaujímavými ľuďmi.

Tel.: 02/5930 6924
E-mail: mladym@katolickenoviny.sk, zdomova@katolickenoviny.sk


Redaktor
Peter Slovák

Rubriky: Duchovná obnova, Listáreň
Venuje sa témam v Duchovnej obnove a rozhovorom so zaujímavými ľuďmi.

Tel.: 02/5930 6921
E-mail: listaren@katolickenoviny.skRedaktorka
Anna Stankayová

Rubriky: Relax, Deťom, Deň Pána.
Venuje sa aj aktuálnej publicistike a rozhovorom so zaujímavými ľuďmi.

Tel.: 02/5930 6929
 E-mail: stankayova@katolickenoviny.sk


   Redaktorka
   Miroslava Gromanová
   Rubriky: Mladým, Listáreň.
   Hľadá zaujímavé témy pre mladých. Z príspevkov čitateľov zostavuje dvojstranu  Listáreň.

   Tel.: 02/5930 6914
   E-mail: gromanova@katolickenoviny.sk


Fotoeditorka
Erika Litváková

Upravuje fotografie a dohliada na ich kvalitu.
Podľa potrieb redakcie fotí.

Tel.: 02/5930 6919
E-mail: fotoeditor@katolickenoviny.sk


Jazykový redaktor
Marian Veselý

Koriguje všetky príspevky po jazykovej a štylistickej stránke.

E-mail: vesely@katolickenoviny.sk
Tel.: 02/5930 6935


Jazyková redaktorka
Monika Šimoničová

Koriguje všetky príspevky po jazykovej a štylistickej stránke.

Tel.: 02/5930 6928
E-mail: simonicova@katolickenoviny.sk


Grafická redaktorka
Gabriela Némethová

Z pripravených textov a fotografií
vytvára konečnú podobu novinovej strany.

Tel.: 02/5930 6934
E-mail: grafika@katolickenoviny.sk


Grafická redakorka
Ľudmila Mihalovičová

Z pripravených textov a fotografií
vytvára konečnú podobu novinovej strany.

Tel.: 02/5930 6932
E-mail: grafika@katolickenoviny.sk

 

Externé redaktorky

Martina Jokelová-Ťuchová
Rubrika: Deťom
Spolu s kamarátmi všetkých detí
Dobromilkou a Svetlúšikom pripravuje rubriku Deťom,
v ktorej najmladším čitateľom prístupným jazykom odkrýva tajomstvá viery.
E-mail: detom@katolickenoviny.sk

Monika Kekeliaková
Rubriky: Literárny dúšok, Literárne prílohy
V rubrike Literárny dúšok prináša výber z literárnych diel
slovenských i svetových autorov. Zastrešuje literárne prílohy Katolíckych novín.
E-mail: kekeliakova@katolickenoviny.sk

Externá ilustrátorka
Ľuba Suchalová

Rubrika: Deťom
Farebne a príťažlivo ilustruje dobrodružstvá,
ktoré s deťmi prežívajú Dobromilka a Svetlúšik.

 

Účtovné oddelenie
Barbora Gvozdjáková
Spravuje všetky ekonomické činnosti v KN. 
E-mail: uctovnik@katolickenoviny.sk

 


Správca siete
Tomáš NovosedlíkSprávca siete, ktorý spravuje aj stránku KN.
E-mail: tnovosedlik@ssv.sk

 

Distribúcia a marketing

Adresa:
Kapitulská 5, Bratislava


Manažér distribúcie
Vojtech Leffler

Koordinovanie distribúcie novín.


Tel.: 02/4364 2194, 02/4363 0112
E-mail: vleffler@ssv.sk

 


Odborná referentka
Barbora Čavojská

Prijímanie a vybavovanie objednávok. Fakturácia.

Tel.: 02/4364 2194
E-mail: distribucia@katolickenoviny.sk

 


Odborný referent predaja
Juraj Sztuka

Komunikácia s odberateľmi a farnosťami,
marketingové aktivity.

Tel.: 02/4363 0114
E-mail: sztuka@katolickenoviny.sk

 

Inzercia
Odborná referentka
Beáta Hanulová

Marketingové aktivity a inzertné oddelenie, plošná inzercia.


Tel.: 02/4363 0113
E-mail: plosna@katolickenoviny.sk

 


Odborná referentka
Dana Cikhartová

Riadková inzercia (blahoželania, spomienky...), fakturácia riadkovej inzercie.


Tel.: 02/4363 0061
E-mail: riadkova@katolickenoviny.sk