Ján Lauko 04.10.2022

Editoriál 40/2022

Ruženec je stretnutie so živým Kristom. Táto myšlienka dominikána Mateja Juraja Šulika (s. 16 – 17), ktorá je i na titulke tohto vydania Katolíckych novín, ma oslovila. Niekedy si totiž človek, keď sa modlí ruženec, ani neuvedomuje, s kým má tú česť. Skôr sa možno sústredí na to, aby sa náhodou nepomodlil zrnko navyše...

Editoriál 40/2022
Peter Klubert, SAC 04.10.2022

Prax milosrdenstva

Dôležitým faktorom v  preukazovaní Božieho milosrdenstva sú skutky milosrdenstva. Človek nimi potvrdzuje nielen to, že sám potrebuje milosrdenstvo, ale aj pripravenosť preukazovať ho blížnemu. Keď kresťan koná skutky milosrdenstva, odhaľuje v sebe schopnosť toto milosrdenstvo šíriť.
Prax milosrdenstva
Milada Čechová 27.09.2022

Editoriál 39/2022

Diplom z univerzity mám odložený ako raritu. Získala som ho ešte za komunizmu a ako študijný odbor je na ňom uvedené: marxisticko-leninská estetika a veda o výtvarnom umení. Rok potom, po prevrate v roku 1989, som ho mohla dať vymeniť. Neurobila som to. Ten diplom je svedok.
Editoriál 39/2022
Jozef Masarik 27.09.2022

Moderné univerzity

Základným poslaním univerzít je rozvíjať a šíriť vzdelanosť v spoločnosti prostredníctvom tvorivej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Poslaním univerzít je aj rozvoj vedy a kultúry.
Moderné univerzity
Ivan Šulík riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 20.09.2022

Horkokrvný svätec

Páter Pio z Pietrelciny, ktorého taliansky historik Andrea Riccardi nazval „starcom Talianska“ a označil za referenčný bod ľudovej zbožnosti v Taliansku, je vynikajúcim príkladom toho, že svätosť nie je výsadou dokonalých ani hŕstky vyvolených. Už sv. František Saleský tvrdil, že svätosť nie je iba pre kňazov či rehoľníkov, ale pre každého.
Horkokrvný svätec